http://1pravda.ru/uslugi/psihologicheskaya_ekspertiza_dlya_suda/psihologicheskaya_ekspertiza_v_ugolovnom_prozesse